BEL VOOR ADVIES +31 (0)20 280 1100
VRIJBLIJVEND AKOESTISCH ADVIES BIJ U OP LOCATIE

Akoestische meubelen

Akoestische meubelen voor kantoor

Heeft u geluidsoverlast op kantoor en/of geluidsisolatie in de kantooromgeving nodig? Akoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met geluid, een trilling door lucht of watermoleculen. Er zijn diverse oplossingen om de akoestiek op kantoor en dus de nagalm te verbeteren. Kort samengevat zorg voor zachte geluid - absorberende materialen bijvoorbeeld akoestische kantoormeubelen.
Psychoakoestiek is de wetenschap die zich bezighoudt met hoe mensen geluid waarnemen. Het gaat hier vooral om de relatie tussen subjectieve waarneming psychologie en objectieve natuurkundige aspecten akoestiek van klank.

OPLOSSINGEN DEMPEN VAN GELUID OP KANTOOR

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in akoestiek op de kantoorwerkplek restaurant, indien gewenst komen wij een geluidmeting doen. Het advies is product gericht, zodat u direct een oplossing in handen heeft, denk hierbij aan akoestische panelen, akoestische gordijnen of geluidpanelen, vilt voor onder tafel, akoestische kantoormeubelen, tapijt, wandjes voor het bureau, poefjes met een geluiddempende werking en nog vele andere oplossingen. Bekijk hier al onze kantoormeubelen.

Deze drie symbolen maken het gemakkelijker om te begrijpen wat voor invloed akoestische producten hebben op de geluidsomgeving.

geluids symbolen
 

 

  • Geluidsabsorptie is het verschijnsel dat geluidsenergie in warmte wordt omgezet. Het geluid verdwijnt dan eigenlijk in het materiaal.

  • Diffusie is het verschijnsel waarbij het geluid verspreid wordt door het andere kanten op te laten gaan.

  • Demping betekent dat een object het geluidsniveau reduceert, doordat de sterkte van de geluidstrilling afneemt.

 

 

CONCENTRATIEVERLIES DOOR SPRAAKGELUID

Spraakgeluid is geluid tussen de 150 en 2.500 Hertz. Een spraak geluidsabsorberend product dient geschikt te zijn voor geluid reductie voor dit frequentie gebied.  Een gestoffeerd scherm op het bureau is nog geen akoestisch scherm. Het scherm dient voorzien te zijn van schuim die geluidfrequenties tussen 150 en 2500 hertz reduceren. Een ander type schuim of een hard bureauscherm heeft een veel minder goede werking.

Een lage toon is een lage frequentie en een hoge toon heeft een hoge frequentie. 50 Hertz is heel lage brom en 16000 is een super hoge pieptoon.

In de boardroom - vergaderkamer is veel spraakgeluid met circa 250 Hertz. De akoestisch dempende producten dienen hier dus juist de lage tonen te vangen, een geluid reducerend product geschikt voor hoge tonen heeft in deze ruimte een veel minder goede werking. Stoelen met een zachte bekleding dempen geluid en bureaustoelen met een netbespanning doen dat minder.

 

GELUID EN TEMPERATUUR

Geluid is een trilling in de lucht, omdat er in de lucht watermoleculen aanwezig zijn geven deze de trilling door aan elkaar.De geluidoverdracht is bij 21 graden Celsius 340 meter per sec. Zodra het warmer wordt in een ruimte worden de moleculen groter waardoor geluidoverdracht makkelijker zal gaan. bIndien de watermoleculen kleiner zijn, zal geluidoverdracht minder zijn. Zodra de luchtvochtigheid lager is zal het het geluid ook minder zijn.

Conclusie: 
• Als het koud is weinig last van geluid, bij voorbeeld op de skipiste. 
• Als het warm is meer geluid overdracht bijvoorbeeld zomers op het strand.

 

LEEFTIJD EN GELUID

Kinderen kunnen geluid waarnemen tot circa 16.500 Hertz. Een persoon van 35 jaar kan gemiddeld tot 12.500 Hertz horen. Leuk om zelf een testje te doen, download een tonengenerator op een smartphone en doe zelf de test.

Conclusie:
• Zijn er veel jonge personen in een ruimte, dan kan het zijn dat de akoestiek slechter wordt ervaren als dat er in die zelfde ruimte oudere mensen zouden zijn.

 

arbo Norm kantoor geluid

De geluid arbonorm voor kantoorinrichting is NEN 3418. Deze ergonomie arbonorm beschrijft de methode voor het beoordelen van geluid op de arbeidsplaats en richt zich op de geluidbelasting van het menselijk oor tijdens het uitvoeren van het werk. Vaak wordt de geluidbelasting veroorzaakt door meer bronnen, die ook afkomstig kunnen zijn van werkzaamheden die door anderen worden verricht. Voor het beoordelen van het geluid op de arbeidsplaats is het per definitie noodzakelijk dat geluidmetingen worden uitgevoerd. Wanneer bijvoorbeeld gegevens van voldoende kwaliteit beschikbaar zijn kunnen deze worden gebruikt. Het toepassen van de norm stelt geen beperkingen aan de aard, oorzaak, of omgeving van het geluid en is bruikbaar voor allerlei werkplekken en combinaties van taken. De arbeidsomstandighedenwet 1998 geeft aan dat een equivalent geluidniveau van 80 dB(A) of meer en een momentaan geluiddrukniveau van 200 Pa of meer schadelijk zijn voor het gehoor en dus moeten voorkomen. Iedere werkgever is dan ook verplicht een actuele en schriftelijk vastgelegde beoordeling te hebben van de geluidblootstelling van de medewerkers. Wanneer sprake is van een schadelijk geluid moet een geluidhinderbestrijdingsplan worden opgesteld en uitgevoerd voor het verbeteren van de geluidsituatie.

 

NPR 3438 geluid op kantoor

Wat is het maximale geluidsniveau op werkplek volgende de arbonorm en wetgeving? NPR 3438:2007 Nederlandse praktijk richtlijn 3438. Ergonomie - Geluidhinder op de arbeidsplaats - Bepaling van de mate van verstoring van communicatie en concentratie. Deze praktijkrichtlijn geeft streefwaarden voor geluidomgeving met betrekking tot beperking van de verstoring van communicatie en concentratie. Toetsing van het geluidniveau op de arbeidsplaats aan streefwaarden voor toelaatbaar geluid tussen 35 dB(A) en 80 dB(A), in combinatie met de akoestiek, maakt het mogelijk een uitspraak te doen over de mate van verstoring.